Privacyverklaring

Wanneer je op onze website actief bent of contact met een van ons opneemt deel je soms persoonsgegevens. Wij, Lo Hermsen en Malou Tan, gaan zorgvuldig met deze gegevens om en houden ons aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we je uit welke gegevens wij verzamelen en wat we met deze gegevens doen.

Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Codes of the heart, de manier van communicatie maakt daarbij niet uit. Malou Tan en Lo Hermsen, gevestigd aan de Swammerdamstraat 31 te Utrecht, zijn verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar welcome@codesoftheheart.com

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als je er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon hebben verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via welcome@codesoftheheart.com en dan verwijderen wij deze informatie. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door ons worden verzameld zal dit altijd gebeuren met toestemming van diens ouder of voogd.

Wanneer verwerken wij jouw persoonsgegevens?

1.      OM JE TE KUNNEN HELPEN ALS JE VRAGEN HEBT.

Wij helpen je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag hebt. Je kunt bellen, e-mailen, een formulier invullen of een brief sturen. Om je verder te kunnen helpen slaan wij een aantal gegevens van je op. Op die manier weten wij wie je bent en kunnen wij ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad.

Als je vragen voor ons hebt dan slaan wij de volgende gegevens van je op:

 • A.W. gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Jouw bericht

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang.


2.     OM EEN OVEREENKOMST UIT TE VOEREN EN AFSPRAKEN MET JE TE KUNNEN MAKEN.

Als je bij ons producten en/of diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt gevraagd. Wij slaan de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:

 • A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Overige door jou aangeleverde persoonsgegevens

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst.


3.     OM OFFERTES OP TE STELLEN EN NAAR JE TE VERSTUREN.

Voordat wij voor je aan de slag gaan kunnen wij je natuurlijk een offerte toesturen. Hiervoor slaan wij de volgende gegevens van je op:

 • A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; wettelijk voorschrift.


4.     OM TE KUNNEN FACTUREREN EN INCASSEREN.

De door jou afgenomen producten of diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit toch niet doet dan starten wij een incassotraject. In verband met facturatie & incasso slaan wij de volgende gegevens van je op:

 • A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Kamer van koophandel nummer
 • BTW nummer

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; wettelijke verplichting.


5.    OM JE MET JOUW VERJAARDAG EN DE FEESTDAGEN EEN RELATIEGESCHENK EN/OF KAART TE STUREN.

Met jouw verjaardag en de feestdagen versturen wij relatiegeschenken en/of kaarten. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruiken wij de volgende gegevens om in ons systeem te verwerken:

 • A.W. gegevens

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.


6.    OM INTAKEGESPREKKEN AF TE NEMEN EN DEZE GESPREKKEN VAST TE KUNNEN LEGGEN.

Wij nemen intakegesprekken af, de dingen die wij tijdens deze gesprekken bespreken leggen wij digitaal vast. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruiken wij de volgende gegevens om in ons systeem te verwerken:

 • A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.


7.    OM VOOR JOU TE CHANNELEN EN DEZE CHANNELING VAST TE KUNNEN LEGGEN.

Malou geeft (individuele) channelings, de dingen die Malou tijdens deze channelings verwoord leggen wij digitaal vast. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruiken wij de volgende gegevens om in ons systeem te verwerken:

 • A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.


8.     OM JE OP DE HOOGTE TE HOUDEN VAN WIJZIGINGEN IN ONZE DIENSTVERLENING.

Wanneer wij wijzigingen doorvoeren in onze dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stellen wij je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruiken wij de volgende gegevens om je in ons systeem te verwerken:

 • Naam
 • Emailadres

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.


9.    OM JE UIT TE NODIGEN VOOR WORKSHOPS OF EVENEMENTEN.

Graag houden wij je hiervan op de hoogte of sturen wij je digitale cadeautjes toe als je je daarvoor hebt aangemeld. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruiken wij de volgende gegevens om in ons systeem te verwerken:

 • Naam
 • E-mailadres

Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Codes of the heart gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of telefoon. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit zodat de website werkt zoals bedoeld. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies zoals Google Analytics om het gedrag van onze bezoekers te kunnen bestuderen en aan de hand hiervan onze website te kunnen verbeteren. Last but not least maken wij soms ook gebruik van tracking cookies (Facebook pixel) zodat wij je op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en social media bedrijven.

Als wij je toestemming nodig hebben om cookies te mogen plaatsen dan vragen wij je dit tijdens je eerste bezoek aan onze website. Wij verwijzen je daarbij ook naar onze cookie verklaring.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Doorgifte aan partners

Wij werken voor het uitvoeren van onze dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners. Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

 • Onze verblijf op locatie verzorgen
 • Onze nieuwsbrieven versturen
 • Onze betalingen & incasso’s afhandelen
 • Onze webhosting verzorgen
 • Onze relatiegeschenken verzenden

Met subverwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Wij werken alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving. Enkele van onze partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Met deze partners hebben wij passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn afgesproken. Op deze manier zorgen wij ervoor dat jouw gegevens goed worden beschermd.

Doorgifte aan derden

In principe deel of verkopen wij jouw gegevens niet met personen of organisaties buiten Codes of the heart, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat wij verplicht worden om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

De beveiliging van jouw gegevens

Codes of the heart heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies. Alle partijen die jouw gegevens voor ons verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard

Voor verschillende gegevensstromen hanteren wij verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om ons te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”.

E-mail
E-mails blijven minimaal 1 jaar bewaard. E-mail ouder dan 5 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes
Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Jouw gegevens blijven tot die tijd aanwezig in ons facturatiesysteem.

Nieuwsbrief
Je kunt je op ieder gewenst moment jouw gegevens zelf uit ons nieuwsbrief systeem verwijderen.

Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Codes of the heart. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar welcome@codesoftheheart.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vragen wij je deze ook mee te sturen.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Codes of the heart wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Melden van een datalek

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houden wij ons aan de meldplicht datalekken en melden wij dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht je een datalek ontdekken dan vragen wij je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met ons te delen door een e-mail te sturen naar welcome@codesoftheheart.com. Wij kunnen dan direct actie ondernemen.

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Codes of the heart verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Codes of the heart accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen in deze verklaring

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Codes of the heart om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen ons bedrijf.

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief waar wij je op de hoogte houden van eventuele wijzigingen. In ieder geval raden wij je aan onze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons privacy beleid.

Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Codes of the heart ga je akkoord met deze wijzigingen.

Contact

Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen met ons via de e-mail, welcome@codesoftheheart.com of per post:

Codes of the heart
T.a.v.: Lo Hermsen & Malou Tan
Swammerdamstraat 31
3553 RV Utrecht

Codes of the heart is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85024007.

Meer weten?

Stuur een bericht en wij komen binnenkort bij je terug.

Start typing and press Enter to search